Grafik Tasarım Nedir ? | NettaCompany
Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik Tasarım Nedir ?

Grafik tasarımı ingilizce Graphic Designer kelimelerinden gelmektedir. Grafik tasarım görsel öğelerden yola çıkarak, mesajı karşı tarafa etkileyici şekilde iletmeyi amaçlar. Grafik tasarımcısı görselleri yazılı , iki boyutlu ve ya üç boyutlu şekillerde tasarlayabilir. Grafik tasarımcılar hayal güçleri gelişmiş yaratıcılıkta eğitim almış ve bu konuda sınırlanmayacak düşünce sistemine sahip insanlardır. Grafik tasarımının geçmişi, MÖ 14000’lerde yapılmış olan mağara resimlerine ve İÖ 4. yy’ da yazının başlamasına kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar.Sonrasında yazımda ilk sırayı el yazması olan dini kitaplar, bu işin önemli kısmını oluşturacak ve bu iş 1450’lerde Johann Gutenberg’in ilk hareketli matbaayı bulmasına kadar devam edecektir. O dönemde en yaygın düşünce din olduğundan matbaada basılan ilk eserlerinde din kitaplarıdır. Basılan yayınlardaki yazım şekilleri grafik tasarımın ilk örneklerindendir. Ardından sanayileşme ve modern hayata geçişle ve  fotoğrafın keşfedilmesiyle  izlenimcilik ve post-izlenimcilik akımlarıyla başlamıştır.Resim ve sanat artık farklı boyutlara ulaşmış tasarım artık önemli boyutlar kazanmıştır.

Ülkemizde grafik tasarımın tarihi

Türkiye’de ilk matbaa  14 Aralık 1427’de İbrahim Müteferrika tarafından Müteferrika Matbaası olarak kurulmuştur. Bu matbaada basılan ilk kitaplar dünyaya Osmanlı tarihiyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Müteferrika matbaasında 1729 – 1742 yılları arasında 16 eser basılmıştır.1729 yılında ”Vankulu Lugati” matbaada basılan ilk eserdir.Katip çelebinin 1732 yılında basılan ”Cihannuma” sı adlı eserinde harita ve çizimler bulunmaktadır. Bu da grafik tasarımlarının ne kadar eskiye dayandığının kanıtıdır. Grafik tasarım için önemli olan istediğiniz ve hayal ettiğiniz tasarımın doğru şekilde çizilmesidir. Bu yüzdendir ki güvenilir firma sayısı da azdır. www.nettacompany.com.tr bu konuda kendini kanıtlamış en iyi firmadır.

Günümüzde grafik tasarımı

Günümüzde grafik tasarımı teknolojinin de gelişmesiyle çok ilerlemiş ve dünyadaki önemli iş kollarını oluşturmuştur. Grafik tasarımı nerelerde mi kullanılır. Okuduğunuz kitap, dergi den bastırdığınız broşür ve afişe, oturduğunuz koltuktan yere serdiğiniz halı desenine yollarda gördüğünüz billboardlara kadar hayal gücünün ve tasarımın olduğu bütün ürünlerde grafikerliğin etkisini görebilirsiniz. Hayatınızın her alanında aslında grafik tasarımları mevcut sadece siz farkında değilsiniz. Grafik tasarım sadece konudan konuya değişir. Aslında yapılan işlem hepsinde aynıdır. Tek fark yapımı aşamasındaki emektir. Ne kadar emek isterse, ne kadar ince işçilik isterse çalışma zamanı da ona göre değişir.

Bir cevap yazın